glazurnikwarszawa.net

glazurnikwarszawa.net

Wpis dodano dnia: 2014-11-04r. | Kategoria: Budownictwo, remonty

Wybierz Remo-Land! Remo-Land to profesjonalne us?ugi wyko?czeniowe, monta?owe i prace elewacyjne. Gdy inne firmy remontowe ?�d? zapewniaj? tylko cz??ciow? obs?ug?, my dzia?amy kompleksowo! Wykonujemy m.in. tynkowanie, ocieplenia budynk�w, monta?e armatury, ?cianki dzia?owe, tak?e monta? drzwi. Malujemy, k?adziemy p?ytki, panele, wykonujemy sufity podwieszane i inne konstrukcje z p?yt g/k. Tak?e gdy inne firmy remontowe ?�d? daj? wysokie ceny i nie dotrzymuj? termin�w, my zawsze jeste?my punktualni i niedrodzy. Zapraszamy!

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza